Vores/Unsere/Our Dogs.

Vi har valgt vores hunde udfra nogle enkelte principper.
- Sundhed
- Sind/Temperament
- Arbejdsomhed

Vi føler at vores valg har været de helt rigtige på de tidspunkter vi har truffet dem, desværre kan man ikke udelukke fejl eller små problemer udelukkende kun ved at se på stamtavler og blodlinjer.
Når man har med levende væsner at gøre, er der ikke 100 % garanti for at den lille ny man vælger vokser op og er fit for fight, men man kan jo selvfølgelig sætte sig ind i tingene og derved finde frem til de bedste hunde.
Vi anbefaler klart at man kontaker flere opdrættere før man beslutter sig for at købe en hvalp og for guds skyld så undgå de hundehandlere der ikke er godtkendt under special klubberne DKK eller Boxer klubben Danmark.

Alle vores egne hunde bliver selv hjerte-scannet, HD og AD fotograferet samt undersøgt for spondylose når de er fyldt 2 år, disse ting går vi ikke på kompromis med.


In deutscher Sprache


Wir haben unsere Hunde auf ein paar Grundsätze gewählt.
- Gesundheit
- Mind / Temperament
- Fleiß

Wir glauben, dass unsere Wahlen haben genau das Richtige an Zeiten, die wir ihnen genommen worden, leider können wir nicht ausschließen, Fehler oder kleine Probleme sind nur durch das Betrachten Ahnentafel und Blutlinien.
Beim Umgang mit Lebewesen zu tun, es gibt keine 100% Garantie, dass die neuen Kleinen wählt wächst und ist fit für Kampf, aber man kann natürlich in Sachen genommen und damit die besten Hunde.
Wir empfehlen klar, dass Sie Kontakt mit mehreren Züchtern, bevor Sie den Kauf eines Welpen und um Gottes willen, so vermeiden Hundeführer sind nicht bekannt Spezialität Clubs USD oder Boxer Klub Dänemark entscheiden.

Alle unsere Hunde sind auch Herz-gescannt, HD und AD fotografiert und untersucht Spondylose im Alter von 2 Jahren, diese Dinge, die wir nicht auf Kompromisse.


In English.


We have chosen our dogs based on a few principles.

 - Health
 - Mind / Temperament
 - Working abilities

We feel that our elections have been exactly the right at the times we took them, unfortunately we can not exclude errors or minor problems only just by looking at pedigrees and bloodlines.
When dealing with living creatures, there is no 100% guarantee that the new little one chooses  grows up and is fit for fight, but you can of course look into things and that way find the best dogs.
We strongly recommend that you contact several breeders before you decide to buy a puppy and for God's sake, so avoid the dog handlers who are not licensed by DKK or the Boxer Club of Denmark.

All our dogs are heart-scanned, HD and AD photographed and examined for spondylosis when they turned 2 years old, these things are we not compromising on.